2019

2019

Webinar DatePowerpoint SlidesAudio Recording
January
CanceledCanceled
February – 2/12/2019SlidesAudio
March – 3/12/2019Slides Audio
April – 4/9/2019 Slides Audio
May – 5/14/2019SlidesAudio
June – 6/11/2019 Slides Audio
July – 7/9/2019SlidesAudio
August – 8/13/2019SlidesAudio
September – 9/10/2019 Slides Audio
SPECIAL EDITION – 10/1/2019 Slides Audio
October – 10/8/2019 Slides Audio
SPECIAL EDITION – 10/29/2019 Slides Audio
November – 11/12/2019 Slides Audio
December – 12/10/2019 Slides Audio